หน้าหลัก

ปัจจุบันนี้ก๊าซ LPG และ NGV ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่ใช้ในรถยนต์ที่เป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถประหยัดเงินค่าเชื้อเพลิงได้ทันที ในราคาค่าติดตั้งที่พอประมาณเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ ด้วยความพร้อมและศักยภาพของบริษัทฯ ในเรื่องของบุคลากรและประสบการณ์ในเรื่องก๊าซแรงดัน ทำให้บริษัทฯ เข้ามาในธุรกิจดัดแปลงเครื่องยนต์ใช้ก๊าซ LPG และ NGV ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันถีบตัวสูง ในขณะที่ภาครัฐได้เปลี่ยนแปลงนโยบายราคาน้ำมันใกล้เคียงกับตลาดโลก บริษัท เอ็นจีวีพลัส (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่าย ของชุดหม้อต้ม NGV ยี่ห้อ Presto จากประเทศอิตาลี สำหรับติดตั้งให้กับลูกค้า

RIfWmy.jpg RIBp9N.jpg xYdFP2.jpg RI309v.jpg RI33y2.jpg RI9Tut.jpg RITmrJ.jpg RItzB0.jpg RItwvv.jpg RIt6G8.jpg RIw7In.jpg RIZBhl.jpg RIZ2x0.jpg RIcF70.jpg xdzJYf.jpg xd4oWq.jpg xdNgQI.jpg xdNx0t.jpg xdhetW.jpg xd9D8D.jpg
Visitors: 45,736