หน้าหลัก

ปัจจุบันนี้ก๊าซ LPG และ NGV ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่ใช้ในรถยนต์ที่เป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถประหยัดเงินค่าเชื้อเพลิงได้ทันที ในราคาค่าติดตั้งที่พอประมาณเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ ด้วยความพร้อมและศักยภาพของบริษัทฯ ในเรื่องของบุคลากรและประสบการณ์ในเรื่องก๊าซแรงดัน ทำให้บริษัทฯ เข้ามาในธุรกิจดัดแปลงเครื่องยนต์ใช้ก๊าซ LPG และ NGV ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันถีบตัวสูง ในขณะที่ภาครัฐได้เปลี่ยนแปลงนโยบายราคาน้ำมันใกล้เคียงกับตลาดโลก บริษัท เอ็นจีวีพลัส (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่าย ของชุดหม้อต้ม NGV ยี่ห้อ Presto จากประเทศอิตาลี สำหรับติดตั้งให้กับลูกค้า

Visitors: 10,154