เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็นจีวีพลัส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นศูนย์ติดตั้งก๊าซรถยนต์ที่ได้มาตรฐานรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ปตท.และกรมธุรกิจพลังงาน ให้เป็นศูนย์ติดตั้งเอ็นจีวีมาตรฐานดีเยี่ยม โดยเอ็นจีวีพลัส มีทีมงานช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ และมีประสบการณ์ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซเป็นจำนวนมากให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนบริษัทต่างๆ และบุคคลทั่วไป

อกจากนี้ เอ็นจีวีพลัส ยังได้รับการเลือกให้เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซในรถยนต์ที่จำหน่ายจากศูนย์บริการ และผู้จำหน่ายรถยนต์ชั้นนำหลากหลายยี่ห้อ เพราะ เอ็นจีวีพลัส ให้ความสำคัญต่อมาตรฐานความปลอดภัยจาาการใช้งานเป็นหลัก ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก

ในด้านมาตรฐาน อุุปกรณ์ที่บริษัทนำเข้า ได้ผ่านมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศ โดยชุดอุปกรณ์ดัดแปลง {Conversion Kit} ผ่านมาตรฐาน ISO 15500 และถังบรรจุ NGV ผ่านมาตรฐาน ISO 11439

Visitors: 45,738